#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Mình và thằng bạn mình chơi khá thân với nhau và đến một ngày mình cảm giác nó đang mong muốn làm điều gì đó với vợ mình thì phải nhưng mình chưa nhìn rõ điều đó mình chưa cảm nhận rõ được điều đó, mình có cảm giác là mình sẽ từ từ kiểm tra điều đó mình sẽ xem xét xem thằng này nó đang muốn đạt được điều gì đối với đứa vợ mình, nhưng thôi mọi chuyện này cứ từ từ cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra đúng không nào các bạn , và mình sẽ để cho các bạn kiểm chứng điều đó để các bạn cảm nhận nó như nào và cái cảm giác đó là như nào nhé được chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A