#Sever 1#Sever 2

Nội dung phim

Con gái bây giờ đúng là quá cả tin người ấy các bạn nhỉ, mình thấy chúng nó cứ thích ăn chơi và mặc đồ đẹp đi đây đó và quen trai đẹp nhưng chưa bao giờ chúng nó nhìn lại chính mình rằng chúng nó có được điều gì có tương xứng với người ta không và cuối cùng bị người khác bán sang nước ngoài mấy kiểu vụ lừa tình bán qua nước ngoài đó là thường xuyên luôn ấy chẳng mấy mà người khác có thể nhìn ra được và có rất nhiều những vụ kiểu như này ấy các bạn ạ, nhiều khi nghĩ cũng thương những người phụ nữ kiểu như này nhưng biết sao được ai bảo họ ham của cải vật chất làm cái mẹ gì cơ chứ

Diễn viên tham gia phim

N/A