#Sever 1#Sever 2
Mang người yêu đi cầm cố thanh niên nhận trái đắng

Mang người yêu đi cầm cố thanh niên nhận trái đắng

Nội dung phim

Mình chẳng thể hiểu được tại sao mà đứa người yêu mình lại có thể đối xử với mình như thế nó lại có thể đưa mình đi cầm cố đề lấy tiền ăn chơi đúng thực sự là khó hiểu quá đi mất nhưng mình chẳng muốn để nó bị bọn xã hội nó đánh đấm nhiều ấy chính vì thế mà mình nghĩ đến việc cứu nó ra và chính cái cách mà mình làm đó là bán thân mình cho thằng xã hội đen đó để giúp đỡ nó là cái cách mà mình giúp nó được thoát ra, điều ấy nhiều khi chỉ nói bằng mồm thôi nhiều người cũng không thể hiểu được hay nói cách khác là nhận ra được đúng không ạ

Diễn viên tham gia phim

N/A